Güzel resimler

Ara
ARAŞTIRMA SÖZLÜĞÜ PDF Yazdır E-posta
Araştırma sözlük

Turkana (Volk) ?Die Turkana, auch Elgume genannt, sind ein Volk um den  im Nordosten von Turkanasee. Sie machen mit insgesamt circa 500.000 Angehörigen etwa 2% der Gesamtbevölkerung Ugandas aus. Ihre Sprache, das , gehört zu der nilotischen sprache . Die Nilotischen Sprachen sind eine ostsudanische sprachen die den  zugeordnet wird, Die Ostsudanischen Sprachen sind eine , die den  zugeordnet

fossile Überreste überall in Afrika, Asien und im südlichen Europa

- „Turkana Boy“ (vollständig erhaltenen Skelett eines 13 jährigen Jungen)

- 40 Skelett von erectusmännern, -frauen, und -kindern in Zhoukoudian (China)

A :l)AY.2)Ağa.3)Usta.3)Efendi.4)Ağabey.5)Baba.6)İşte. yay- ayça – bıçak –kılınç - Kartal ve A!!! Mısırda!!a - As OOOO

AA: 1)Aah.2)Hayır,yok,olmaz.3)Burada.3) aa         :ağaAbdest- kaka anlamında.               

AB-I : l) SUB Su(supan 7 çoban) BABA-BARAN –vater wetter-gott!April- Abu: su! Eber-Mars!!şimşek YAĞmur- akmak ağlamk-yass!!tutmak!!! - MA :su -maare ABANA:SU - ARI –Suyu tatlısu !! ve SÜ : asker! APE – ARI - NABİA: Yerden çıkıp fışkıran, kaynayan, akan. A. (K)MEMBA- OBUZ: 1)Su kaynağı.

ABA:l)Baba kardeşi, amca.2)Anadolunun bazı yörelerinde yaşlı kadın.3)Kaba, dayanıklı yünlü kumaş, bir tür şayak.4) Bu kumaştan yapılan yakasız ve uzun giysi, 5)Abla. 6)Anne.7)Çoban. 8)Giyilen üstlük-kaban.9)Büyük anne,kaynana.10)Yaba. 11)Saygi deger,saygi ünlemi at. Abalıda kese yatar, çuhalıda tasa yatar. Abanın kadri soğukta belli olur.-Bir abam yaratarım,nerde olsa yatarım,dy. Aba altından değnekgöstermek. Abayı yakmak. Abayı sermek. ? (E-K) ABU - (ABRAder) AK-ABA:AK-BABA (AB = SUB) API-S Oğuz ve şimşek!! AB:AP:AR-kartal- OP :API öküzü -obi -opa,-Aba : Din adamlarının giydikleri cüppe. (Karaçay Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK)

ABACUR: l) Elektrik. Abajur – lambalar!!!

ABAÇI:l)Umaci.2)Çocuklari korkutma edati.3)Agir basma.4)Kabus. 5)Cin, hortlak.6.Öcü. (Karaçay Malkar Türkçesi Sözlüğü, TDK. öcü, gulyabani (yabani gül)

ABADAN: l)Çok zengin.2)Ansızın,anıden.3)Cömert.4)Bagislayici,gönül yapici.5) Büyük, iri, yaş ve boy itibariyle büyük. –Bay ebedei -OBALAK.

ABAK:1)Temiz,namuslu kişi.2)Çocuk oyunlarında sayı,kama,gol.2)yok,bittiş .Öz. (XIII.yüzyıl ortalarında Şam'da hükümet kurmuş bir Türk beyi.Şam'da yaptırdığı dört bir yanı cam köşkten yılın bütün mevsimlerinde hava olayları incelene bilirdi.) ?. (E) APAKAY-kapak –PAK -- ARAK: ARI - Al:BAL-O APEC-APIS - biçak

ABAKA:1)Yakin akraba.2)Amca çocugu.3)Bir tür muzun etrafından çıkarılan iplik,Manilla keneviri. Öz.(En eski Türk adlarındandır. iran'da ilhanlılar Devletini kurmuş olan Hulagu Hanın oğlu ve bu devletin ikinci hükümdarıdır. (1234-1282). Kutluk Devletinin en gözde prenseslerinden Padişah Hatun'la evlenmişti.) ? (E)

ABAKAN:1)Alicenap.Öz.(Ortaasya'da Yenisey Irmağının bir kolu.) ? (E) BAKAN

ABAKAY: 1)Kuzey Türkleri arasında büyük kadınlara verilen ünvan.2)Sibiryada saygin ve sözü geçen hanimlara verilir.Öz.(İran'da ilhanlı Devletinin kurucusu Hulagu Han'ın oğlu.) T. (E)BAKIR - bukey

ABAKBEGÜM: 1)Apak+begüm.!!

ABAKI: 1)Bostan korkulugu. abakı göz değmesin diye bostanlara, bahçelere dikilen korkuluk.Kristos!!!

ABAKIR: 1)!!!! Bakir- bekir!!

ABAKIYMIŞ: 1)Gönül kirici,can yakici.

Abakus : Sütun başlığının en üstünde yer alan tabla.

ABALAK : Meme çocuğu –BALAK -melek

ABALAMAK : Korkmak b-ange haben

ABALI : 1)Köylü (bauer).2)Becerikli,yiğit,çabalayıcı!! Bal!! Paul – billi bal

Aban : Su, Suyun üzerinde hakimiyeti olan meleğin ismi. Zerdüşt dinî takviminde ayın 10 günü ve sekizinci ayın adı. (Ateşe Tapmayanlar)

ABANA :1)Ana su.2)Bedava. – BANU MANGI: Daimi,baki, ebedi. T. (E) SÜNGÜ ve bayrak !!! Manda mı !!o meşhur baş kafa - durga dünyanın ruhu!!ARI SUYU- ABI HAYAT : Cennet suyu. ARI

ABANUS : 1)Abonoz.2)melengiç(çitlenbik). boynuz yakmak-ispanyada- ebenholz

ABANMAK:1)yüz üstü düşmek.2)rica,minnet etmek.3)birinin sırtından geçinmek. 4)yola koyulmak (bahn verbannenung b).5)koşmak.

ABAR:1)Avar.2)Gösteriş,heybetlik.3)Başeğmez,dirençli.BARS-BARK-BERK -KOBRA-aslanın başındaki!! -kuyruk!!

ABARE:1)Çift demiri ve pullukla açılan su yolu.2)saban izi 3...= paarig!! BARK

ABARN:1)Eğer anlamına sart ünlem. Aber- meger

ABAS: Gümüş para.

ABASİ : dört kuruş. !!abbas-babası

ABAŞ: 1)kız kardeş.2)Hanim yürüyüsü.

ABAY:1)Aydınlık,aydınlık verici.2)Hayret uyandiran,hayret verici. Bay- ay.

ABAYTI:1)Çirkin.2)Kötü huylu. Bed

ABAZ : Ayı yavrusu (bär ). 2)gürbüz, şişman,etli. ADIĞ :Ayı Obur-

ABAZAN :1)cinsi münüsabette çok suistimal yapan adam.2)uzun zaman kadınsız. 3)Aç. 4)Yoksul, çıplak.5)Eliyle belini getiren. Papaz –Abonoz!!

ABAZAN OLMAK : 1)Kadına karşı istekteli olmak.

ABBA:APPA: Dede,büyük baba -opa -pa-papa

ABBAK: 1)kel ,saçsız.2)Bembeyaz.3)Çocuk maması. KABAK

ABBAS:Sert ve çatık kaşlı arslan. Öz.(Hazreti Muhammed'in kendisinden üç yaş büyük olan amcası. İslamdan önce Kabe'nin su ve yiyecek işlerine bakardı; Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi).at. Abbas'ın kör kazı gibi atıştırıyor. dy. Abbas yolcu ! A. (E) ABARS-PARS -Kaban ABA ABAT- MABAT - MOABIT!!! Nöbet!!KABA ..

ABBİL :koyun. –babilon, ABBIL KABBIL

ABÇAR:1)Avşar.2)İşin ehli kişi,işbitirici.3)Uyumlu,itaatkar.

ABDAL:l)Tarikat mensubu, dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş kimse.2)bir şeye akıl yormak istemeyen, tevekkülcü, kalender meşrep ve derviş adam.3)saf, bön, ahmak adam. 4)Bektaşi. 5)çingene.6)dilenci.7)davul,zurnacı.8)sünnetçi.9)kul,köle.10.İktiyar adam.11) Açık saçık dolaşmak. Öz. (Anadolu'da bir aşiret adı. Bu aşiretten olan kimse. Çoğunlukla başka adların başına veya sonuna getirilir.Ünlü Şerefname eserini yazan Şeref Han'ıntorunu Abdal Han Bitlis Emirliğinde 18 yıl hüküm sürmüştü. 1657 de istanbul'da boğdurularak öldürüldü.)at. Abdal abdala çatmayınca kasnak boyna girmez. Abdal abdalın ne umduğunu ister,ne bulduğunu!-Abdal düğün den,çocu koyundan usanmam. Abdal tekkede,hacı Mekke'de! "Abdal'ın dostluğu köy görünesiye kadar!Abdal'ın karnı doyduktan sonra gözü pabuçlarında olur.Dağ yürümezse Abdal yürür. A. (E) BDAL-bettler. –aptal- ABD-ABİD:Tanrıkulu,köle,bende

ABDALOTU: Esrar,afyon (bac!)

ABD-ABİD:Tanrıkulu,köle,bende.Bu anlamıyla Tanrı sıfatı olan bazı sözcüklerin başına gelerek başka adlar oluşturur.Bunlardan başlıcaları: ABİDE- EBEDİ (kol- kul-köle)!! ABADI-EBEDI – MABAT -abdest- testi!!

ABDESLİK:1)el,yüz,bulaşık yıkanılan yer.2)Banyo. 3)eski din adamlarının en üstü giydikleri önü açık boy elbise.

ABDİ-ABDİYE: Kulluk kölelikle ilgili A.(E -K) Ebedi

ABDULLAH:Eski biçimi Abdüllat idi ve bir put adıydı.Hazreti Peygamber ,sözcüğü Abdullah'a çevirdi.Tanrının kulu anlamındadır ve Araplarla Türkler arasında çok kullanılan adlardandır. İslam ve Türk tarihlerinde devletin ileri kademelerin de görev almış,yada savaşta veya bilimde ün bırakmış 73 Abdullah sayılır,özA. (E) Ebedi- MANGI: Daimi, baki, ebedi. T. (E) SÜNGÜ ve bayrak

AB-DUR-RAHMAN: Kuluna heris tediğini veren,rahmet sahibiolan Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜL-BAKI:Var olan, kalan Yüce Tanrının kulu. A. (E) hoch würden !!

ABDÜL-CEBBAR:Zorlayıcı, cebredici Yüce Tanrının kulu.A. (E)

ABDÜLCELİL: Pek büyük,ulu,yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜL-EZEL:Sonsuzlardan beri var olan.Yüce(gög) Tanrının kulu.

ABDÜLFETTAH:Açan,karışık şeyleri çözen Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜLGAFFAR: Merhametli, bağışlayıcı Yüce Tanrının Kulu. A. (E)

ABDÜLGAFUR:Günahları bağışlayıcı Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜLGANI: Zengin ve cömert olan Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜLHAK:Yüce Tanrının kulu. Mahmut II.Zamanında Saray'ın hekim başısı olmuştu ve Saray Eczahanesinin kapısı üstüne (Ne ararsan bulunur derde devadan gayrı!) diye yazdırmıştı. A. (E)

ABDÜLHALİM:Halim, yumuşak huylu Yüce Tanrının kulu.A. (E)

ABDÜLHAMİT: Övülmeğe değer YüceTanrınınkulu.öz. (Tarihimizde bu adı taşıyanların en ünlüsü ikinci Abdülhamit'tir. 1876 da tahta çıktığında Mithat Paşa, Namık Kemal ve Ziya Paşa'nın hazırladıkları ilk anayasamızı yürürlüğe koyup (Birinci) Meşrutiyeti ilan etmişti.Fakat bir yıl sonra Türk-Rus savaşı neden göstererek Meclisi dağıttı, anayasayı ortadan kaldırdı ve memleketi 32 yıl, 7 ay koyu bir baskı altında yönetti.31 Mart ayaklanması üzerine Selanik'ten gelen Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırdıktan sonra İkinci Abdülhamit de tahttan indirilerek Selanik'te oturmaya mecbur edilmişti. 1919'da İstan-bul' da Beyler-beyi Sarayı'nda öldü.)A. (E)

ABDÜLHALİK: Halk eden,yaratan Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜLKADİR: Kudret ve güç sahibi olan Yüce Tanrının kulu.A. (E) Güneşin kolu-ışığı.

ABDÜLKERİM:Cömertlik sahibi olan Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜLLATİF:Yumuşaklık sahibi Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜL-MECİT:Şan ve şeref sahibi Yüce Tanrı'nın kulu. Öz. (Osmanlı Imparatorluğu nun son Halifesi.Sultanlık kaldırıldıktan sonra Abdülmecit Büyük Millet Meclisi tarafından Halifeliğe seçilmiş 1924 yılında Halifeliğin de kaldırılması üzerine kendisi ve sarayındakiler sınırdışı edilmiştir. (1868-1944) A.(E)

ABDÜLVAHAP: Çok çok ihsan eden Tanrı'nın kulu. A.(E)

ABDÜLVAHİT: Tek ve eşsiz olan Tanrı'nın kulu. A. (E)

ABDÜRRAHİM:Bağışlayan,affdenYüceTanrnınkulu.A.(E-)


ABDÜRREŞİT: İyilikler sahibi Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜRREZZAK: Rızk verici Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜSSAMET: Kimseye ve hiç bir şeye ihtiyacı olmayan Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABDÜSSELAM: Barışçı olan Yüce Tanrının kulu. A. (E)

ABİD-ABİDE:İbadet eden ibadeti adet edinmiş kul Tapan tapınan kimse. A.(E-K) Ebedi- MABUDE -

ABIDİN: Abid'in çoğulu, ibadet edenler. As. Abidin ibadeti nefsinedir. A. (E.)

ABESİ: 1)Bir işin ustası.2)Gümüş.3)Açık,pempe. BESTE – gümüs ve ay!!

ABEŞ :1)Hiyleci,dönek.2)Çirkin gülünç yabansıl. 3)Kula renkte at.4)Açik pembe. BES mısırdakimi! !!soytarık

ABIDAL:1)Abadal.2)Abdal,abdül.

ABIDMAK:1)Gizlemek,saklamak.2)Abıtmak. Abideler... sabitler.. Kapıtlamalar...

ABI:1)Can,ruh.2)Soyluk.3)Mavi. ABIZ : 1)Can,ruhsal,ruhlarla ilgili. blau - ablak :çok beyaz (bakır tası) ABA-Kaban-Kupper ABRIL:ARI(l= ı) Efsun: Füsun, sihir, büyü, bağı. Sanmak!! III =SAN- sanki!! EFLATUN: PLATUN –FLALTUN - Misirdaki BA !! APISABU-DABI !!!: APIS- !! ABU siimoel!!

ABIÇ:1)Abcara,abış,abuş arası.2)Apıç,apoş,apşara,apuş.3)İki bacak arası,apış.4) Gönüllü.Piçka- muschi ABIŞ :1)Abıç.2)Bacağın dizden yukarısı

ABIDAN:1)İçli,gönül insani.

ABIGAT :1)Ablakat,abukat,apukat.2)Avukat. Advokat ABIK:1) Içli,gönül insani.

ABI HAYAT : Cennet suyu. ARI yilan suyu :supan !!!

ABIK:1)Taşak yumurtaları karnın içinde bulunan veya yaradılışta taşak yumurtaları olmayan hayvan. 2)İçli,gönüllü. ABIKAN:!!ABIKAY:..

ABI KIZI :gelincik çiçeği. Ağlayangelin(kaiser krone),-horoz ibiği(kamm des hahnes- krone)-rote lilie- tulpe, ARI Kıraliçesi

ABIL:1)Gönüllü,istekli. Bella..sibellla..

ABILA : karı,zevce,görümce,üvey kız kardeş,kayunları sağan kız.,umacı .-abla-bella

ABIMAK:1)Gizlemek,örtmek. Kapamak.. BATIÇ:1).........Gizlemek.ABIDAN:1)İçli,gönül insani.
ABIGAT :1)Ablakat,abukat,apukat.2)Avukat. Advokat

ABIK:1) Içli,gönül insani.
ABI HAYAT : Cennet suyu. ARI yilan suyu :supan !!!
ABIK:1)Taşak yumurtaları karnın içinde bulunan veya yaradılışta taşak yumurtaları olmayan hayvan. 2)İçli,gönüllü. ABIKAN:!! ABIKAY:..
ABI KIZI :gelincik çiçeği. Ağlayangelin(kaiser krone),-horoz ibiği(kamm des hahnes- krone)-rote lilie- tulpe, ARI Kıraliçesi
ABIL:1)Gönüllü,istekli. Bella..sibellla..
ABILA : karı,zevce,görümce,üvey kız kardeş,kayunları sağan kız.,umacı .-abla-bella
ABIMAK:1)Gizlemek,örtmek. Kapamak.. BATIÇ:1).........Gizlemek